WB00522_.gif (444 bytes)Gangtok

Hlavní město Sikkimu od poloviny 19. století. 25 tisíc obyvatel převážně nepálského původu. Všichni jsou velmi přátelští.


WB00522_.gif (444 bytes)Yuksom

Původně místo, kde byl v roce 1642 korunován první král Sikkimu, poté prohlášeno za hlavní město království. Východisko k treku do Dzongri a Gauchi La.


WB00522_.gif (444 bytes)Darjeeling

Horské městečko postavené především jako rekreační a odpočinkové centrum pro britské kolonizátory. Leží v nadmořské výšce 2100 m.n.m. a je postaven v prudkém svahu, ze všech stran obklopen čajovými plantážemi.


WB00522_.gif (444 bytes)Kalkata

Přístavní město, významné především v období britské nadvlády, kdy zde bylo správní centrum a Kalkata byla hlavním městem Indie (do roku 1911, kdy se správa přesunula do Delhi). V Kalkatě žije 12 miliónů obyvatel.


WB00522_.gif (444 bytes)Hinduismus

Je jedno z nejstarších náboženství v zemi a zastává ho asi 80% všech věřících. První zmínky sahají do roku 1000 př.n.l.. Forma náboženství byla velice humánní. Po příchodu árijů se struktura víry měnila do současné podoby. Árijové s sebou přinesli zvyklosti ze severu, kde bůh je válečníkem, zavedly se krvavé oběti.Svaté písmo psané v sanskrtu se jmenuje véda a obsahuje celé hinduistické učení. Védy jsou čtyři, obsahují upanišády (nauky o metafyzice vesmíru a duši).

V hinduismu existují tři božstva, která tvoří vyváženou harmonii: Brahma - stvořitel, Šiva - ničitel a Višnu - ochránce.


WB00522_.gif (444 bytes)Budhismus

Vznikal ke konci védského období, zhruba 500 let př.n.l.. Vyznává ho 6,6 mil. indické populace - 0,7%(především na severu země v Himálaji). Budhismus káže tzv. střední cestu, jejímž cílem je co nejhlubší poznání dharmy a snaha k seberealizaci a nirváně.


WB00522_.gif (444 bytes)Sikhismus

Centrum se nachází v hlavním městě Pandžábu v Amritsaru, kde je také soustředěna většina věřících, kterých je v Indii zhruba 18 mil.- 1,8%. Síkhové jsou přesvědčeni, že veškerá energie se nachází ve vlasech a vousech, takže se celý život nestříhají ani neholí.


WB00522_.gif (444 bytes)Sikkim

Sikkim byl původně osídlen kmeny Lepčů, kteří sem přišli ve 13 století z oblasti Assamu. V roce 1641 byl korunován první sikkimský král Phutsong Namgyal (Phutsong Vítězný) a získal titul Chogyal ( spravedlivý). Tento titul králům zůstal až do roku 1975. V 19. století zde nabývyjí významného vlivu Britové, kteří zde vytvořili protektorát. V roce 1975 se obyvatelstvo v referendu vyjádřilo pro unii s Indií. Ta pak investovala rozsáhlé finanční prostředky do rozvoje Sikkimu.