DOMINICA 2000
VANDRAK.CZ
   

FOTO

 

Dominica, oficiálním jménem Commonwealth of Dominica, je ostrov o rozloze 750 čtverečních kilometrů, ležící v Malých Antilách mezi francouzskými ostrovy Martinique /na jihu/ a Guadeloupe /ne severu/.

Je sopečného původu, což je na mnoha místech patrné horkými prameny, výrony plynů a dalšími projevy vnitrozemské aktivity. Nejvyšší hora je vulkán Morne Diablotin měřící 1.524 m n. m. Celé území Dominici je porostlé původní bujnou tropickou vegetací a patří k nejzachovalejším ukázkám původní karibské přírody.

Obyvatelstvo tvoří především karibští černoši, na několika místech je však možno potkat i příslušníka původních lidožravých karibských kmenů. Celkem zde žije cca 71.000 obyvatel. Oficiální řečí je angličtina.

Platidlem je východokaribský dolar /2,6 EC$ = 1 USD/, ale běžně je přijímán i USD a FRF.

Zajímavostí tohoto státu je skutečnost, že návštěvník z jakékoliv země světa nepotřebuje vstupní vízum /ovšem nikde není zaručeno, že každý bude do země vpuštěn/. Pouze při odjezdu se platí "Departure Tax" ve výši 12 USD.

Přístup na ostrov je nejlepší právě ze zmíněných sousedních francouzských ostrovů. Je možné použít letadlo nebo rychlý katamaran /nedoporučuji pro osoby trpící mořskou nemocí/.

Dominice by slušelo přízvisko "Ostrov trávy a reagee". Hned po výstupu z našeho katamaranu v přístavu hlavního města Roseau, nás praštila přes nos vůně marihuany a naše uši neomylně rozeznali rytmické zvuky reagee. Tyto dvě neodmyslitelné součásti zdejšího života nás doprovázeli celým naším pobytem. Dle majitele hotelu, kde jsme se ubytovali, tu kouří trávu všichni včetně policistů, celníků a ostatních úředníků.

Ale nebyly to tyto radosti, které nás sem přivábily. Hlavním lákadlem tohoto dosud turisty neobjeveného ostrova je především nedotčená příroda. V původním tropickém deštném pralese, kde pramení spousty řek a říček, jsou vzhledem k velkému spádu velmi běžné vodopády, žije tu i mnoho zajímavých živočichů včetně nějakého endemitského papucha, kterého má Dominica ve znaku. K návštěvě vybízejí takové unikáty jako je vařící jezero /Boiling Lake/, dva vodopády vedle sebe, z nichž jeden je napájen termální vodou /Trafalgar Falls/, či džunglí vedoucí Indian River, po které je možno se za poplatek 10 USD projet na loďce poháněnou domorodcovými pažemi . Zajímavá je i návštěva Caribe Territory, kde se můžeme setkat s již zmíněnými bývalými kanibaly. Je třeba však přiznat, že jako lidojedi moc nevypadají a ani se tak povětšinou nechovají.

Zde je namístě upozornit, že jakkoliv je turistický průmysl na Dominice ještě v plenkách, jsou zde na příští turistický boom výborně připraveni. Každá zajímavost, pěšky snadno dosažitelná ze silnice, má perfektně vybudovanou přístupovou stezku, na jejímž začátku číhá úředník s pokladničkou a neoblomně požaduje 2 USD za osobu. Existuje i systém různých pernamentek, které vstupy o něco zlevní.

Dominica je vůbec docela drahá země. Na to, že je tu průměrný příjem kolem 150 USD na osobu a měsíc, je cenová hladina vyšší než na okolních francouzských ostrovech zarážející. Například 0,25 l místního piva vyjde asi na 2,5 USD. Ale hlavním místním produktem není pivo, ale /ostatně jako všude v Karibiku/ rum. Z něj se míchají různé drinky, v celé oblasti nazývané "Punch". Jejich základem je rum, třtinový cukr, a šťáva z nějakého místního ovoce /druhů je tu požehnaně/. Musím přiznat, že jsou tyto nápoje velice pitelné.

Fakt, že všude roste něco k snědku, a že je v moři dostatek ryb je zřejmě důvod /spolu s již zmiňovanou marihuanou/, proč vypadají skoro všichni obyvatelé tak spokojeně.

Co se dopravy po ostrově týče, nabízejí se prakticky jen 2 možnosti. Buďto si půjčit auto v půjčovně nebo si pronajmout auto i s řidičem. Doporučuji druhou variantu, neboť je přibližně stejně drahá nebo i levnější /cca 100 USD na celý den/ a řidič je zároveň i průvodce, což je vzhledem ke zdejšímu dopravnímu značení neocenitelné. Zároveň šofér i doporučí zajímavosti, které by se jinak stěží navštívili.

Ubytování doporučuji zajistit buďto po internetu / www.dominica.dm , www.caribtourism.com / nebo u české CK Indalo-Space /www.indalospace.cz /.

Dominica je opravdu nádherný, dosud neporušený ostrov, který stojí za návštěvu pokud možno než bude objeven proudy turistů.